พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4

21:23
ในยุคเช่นนี้...ช่างเหมือน ดังยุคของ พระคุณานันทะเถระยิ่งนัก ได้แต่หวังว่าประเทศไทย จะมีวีรบุรุษผู้สามารถเช่นท่าน... ตอนที่ ๔ ภา...Read More
พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 21:23 Rating: 5

พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3

02:59
เราได้แต่เพียงมุ่งหวัง... ให้ประเทศไทยสงบร่มเย็น อีกครั้งดังยุคบรรพชน ... ขอให้มีวีรบุรุษเช่นท่าน.. พระคุณานันทะเถระ ตอ...Read More
พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3 พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3 Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 02:59 Rating: 5

พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2

21:05
ตอนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ หนูน้อยไมเคิล เรียนๆเล่นๆ ตามประสาเด็กมาจนอายุได้ ๑๒  ขวบพอ  พลันชีวิตของเด็กน้อยก็ถึงจุดเปลี่ยนอย่างกะทัน...Read More
พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2 Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 21:05 Rating: 5

พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1

20:32
ประวัติพระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษ ในประวัติศาตร์พระพุทธศาสนา แห่งประเทศ ศรีลังกา ในขณะที่สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย... ไม่สู้...Read More
พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 20:32 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.