พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4

ในยุคเช่นนี้...ช่างเหมือนดังยุคของ

พระคุณานันทะเถระยิ่งนัก

ได้แต่หวังว่าประเทศไทย

จะมีวีรบุรุษผู้สามารถเช่นท่าน...


ตอนที่ ๔ ภารกิจกอบกู้พระพุทธศาสนา 

ในช่วงนี้นี่เอง ที่ท่านพระคุณานันทะ 
ได้เริ่มปฏิบัติการต่อต้านศาสนาคริสต์
อย่างจริงจัง วิธีการที่ท่านนำมาใช้นั้น 
ออกจะแปลกแหวกแนว
จากชาวพุทธทั่วไปอยู่บ้าง กล่าวคือ
วิธีการของชาวพุทธส่วนใหญ่นั้น
จะมีลักษณะ สงบเสงี่ยมเจียมตน 
ไม่ชอบโต้ตอบอ่อนน้อมถ่อมตน  
แม้จะถูกใส่ร้ายป้ายสี 
โจมตีด่าว่า ก็มักจะวาง “อุเบกขา”เป็นหลัก 
แต่ถ้าโดนหนัก ๆ ก็จะหลีกเลี่ยงไป
ไม่กล้าเผชิญหน้า ปล่อยให้อีกฝ่ายโจมตีด่าว่า 
ย่ำยีตามอำเภอใจ บางพวกก็ถล่มกันเอง
ด้วยซ้ำไป แต่กับอีกฝ่ายกลับเงียบเฉย

แต่ท่านคุณานันทะ ท่านมีอุปนิสัยของ
พระบรมโพธิสัตว์ผู้กล้าหาญ 
มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ
ปฏิภาณเป็นเลิศดังนั้นวิธีการของท่าน
จึงไม่เพียงทำให้พวกบาทหลวง 
นักสอนศาสนาและบริวารชาวคริสต์ทั่วไป
ถึงกับอึ้งตกใจและงงงวยเท่านั้น 
แม้ชาวพุทธด้วยกันเองก็ยังตกใจ
เรียกว่า”ช็อค”ไปด้วยในช่วงแรก ๆ 

แต่นั่นเป็นการกระตุ้นและปลุกกระแส
จิตสำนึกชาวพุทธให้ลุกขึ้นมาต่อสู้
กับภยันตรายที่อยู่เบื้องหน้า 
ที่ถาโถมกระหน่ำเข้ามาเรื่อย ๆ

แสงแห่งพระศรัทธาที่หริบหรี่เกือบมอดดับ 
ได้เริ่มส่องสว่าง ขึ้นมาทีละนิดรอเวลา
ที่จะเจิดจ้าขึ้นมาอีกหนด้วยสติปัญญา
ความสามารถของพระคุณานันทะ

วิธีการตอบโต้ของท่านนั้น เป็นแบบ” 

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เพียงแต่ท่าน
ก็กำหนดกรอบแห่งศีลธรรม ยึดมั่น
ในหลักอหิงสาอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการ
รุนแรง ไม่ใสร้ายป้ายสี หรือใช้วิธีการ
ที่สกปรก การทำงานของท่านเป็นแบบถึงลูกถึงคน  
เช่นฝ่ายคริสต์เขียนบทความโจมตีพระพุทธศาสนา 
ท่านก็จะเขียนบทความปกป้องพระพุทธศาสนา
และวิพากวิจารณ์ฝ่ายคริสต์บ้าง
         
ถ้าคริสต์เทศนาด่าทอโจมตีพระพุทธศาสนา 
ในที่สาธารณะที่ไหน ท่านก็จะตามไป
แสดงธรรมเทศนาชี้ข้อบกพร่องของคริสต์ศาสนา
อย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนโดยไม่ยอมให้พวกคริสต์
มาโจมตีหรือรังแกได้ตามอำเภอใจ
ยุคนั้นพระพุทธศาสนาอ่อนแอและตกต่ำ
ดำดิ่งลงถึงขีดต่ำสุด จนแทบมอง
ม่เห็นทางจะฉุดรั้งขึ้นมาได้

พวกบาทหลวงนักสอนศาสนา
และบริวารทั้งหลายต่างก็ได้โอกาส
โจมตี ทั้งด้วยบทความ และเทศนา
ในที่สาธารณะ ทำกันจนเป็นแฟชั่น 
ใครโจมตีแสดงอาการเหยียดหยาม 
ดูหมิ่นกดขี่ชาวพุทธได้มากเท่าไร 
ดูจะเป็นการสร้างผลงานและจะมีชื่อเสียง
ได้รับการยอมรับในสังคมมากเท่านั้น

ยุคนี้จึงคลาคล่ำและเกลื่อนกล่นไป
ด้วยพวกบาทหลวง นักสอนศาสนา
และกลุ่มบริวาร ที่พากันขุดสารพัดวิธีขึ้นมา
เพื่อเหยียดหยามประณามก่นด่า
พระพุทธศาสนาแข่งขันกัน ฝ่ายพุทธ
มีเพียงท่านคุณานันทะ
เท่านั้นที่อาจหาญ กล้าบุกไปต่อกร 
ถึงถิ่นที่อยู่ของพวกคริสต์ 
อย่างไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น 
การต่อสู้เต็มไปด้วยความกล้าหาญ
ในรูปแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”

มีท่านที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ท่านกล่าว
ไว้ว่า “ภารกิจในการโต้ตอบคัดค้าน
ต่อบรรดาผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา
นั้น หนักหนาสาหัสสากรรจ์ยิ่งนัก 
แต่ท่านเป็นประดุจพญาราชสีห์ที่โผทะยาน
ข้าไปในท่ามกลางฝูงหมาป่าก็ไม่ปาน 
ไม่มีนักสอนศาสนาคริสต์คนใด
ที่ใส่ร้ายลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาแล้ว
จะรอดพ้นไปจากการโต้ตอบอย่างสาสมได้ “

ปฏิบัติการการของท่านได้ก่อให้เกิด
ความสั่นสะเทือนในวงการศาสนา
โดยทั่วไป จนมีผู้เขียนพรรณนา
ด้วยสำนวนโวหารในภาษาสิงหลไว้ 
ท่านพรรณนาไว้เช่นไร 
โปรดติดตามตอนต่อไป....


พ.นครธรรม
พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 21:23 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.