พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3

เราได้แต่เพียงมุ่งหวัง...

ให้ประเทศไทยสงบร่มเย็น

อีกครั้งดังยุคบรรพชน ...

ขอให้มีวีรบุรุษเช่นท่าน..

พระคุณานันทะเถระ


ตอนที่ ๓ สถานการณ์พระพุทธศาสนา


พระพุทธศาสนา ศรีลังกาในยุคนั้น 
จัดว่าเข้าสู่ยุคมืดดำเลยก็ว่าได้  
เพราะชาวพุทธถูกกดขี่ข่มเหงทั้งทางตรง
และทางอ้อม จนชาวพุทธหลาย ๆ คน 
ไม่กล้าแสดงตนในที่สาธารณะ
ว่าเป็นพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะ
ในเมืองใหญ่ที่มีชาวคริสต์มากมาย 
และอำนาจการบริหารอยู่ในมือชาวคริสต์  
ดังนั้นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จึงถูกสงวน
ไว้เฉพาะชาวคริสต์เท่านั้น 
ชาวพุทธที่หวังความเจริญก้าวหน้า
จึงเข้ารีตเปลี่ยนเป็นคริสต์ 
แม้การประกอบอาชีพใด ๆ ก็เช่นกัน  
ถ้าเป็นชาวพุทธจะต้องมีอุปสรรค
และปัญหาอยู่ร่ำไป แต่ถ้าอีกฝ่ายแล้ว 
จะดูราบรื่นไปซะทุกอย่าง

พระภิกษุสงฆ์ คือกลุ่มที่ได้รับ
การกระทบกระเทือนโดยตรง 
ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะชาวพุทธ
ไม่ค่อยกล้าแสดงตนว่าเป็นชาวพุทธ 
จึงพลอยไม่เข้าวัดทำบุญ บำรุงพระพุทธศาสนา 
พระเองก็โดนเบียดเบียนจากองค์กรรัฐ 
ทำให้สถานภาพของพระสงฆ์เสื่อมศักดิ์ศรี
ในสายตาประชาชน

ดังนั้นพระภิกษุเองก็แทบไม่กล้าปรากฏกาย
ในที่สาธารณชน เพราะจะถูกดูหมิ่นดูแคลน 
และถูกล้อเลียนจากวัยรุ่นชาวคริสต์ 
ซึ่งชาวคริสต์เองก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
ยิ่งไปกว่านั้น ทางการเองก็ประกาศห้าม
มิให้พระและชาวพุทธชุมนุมกัน
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น 
วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา ก็ถูกยกเลิกไป


ให้มีวันหยุดได้เฉพาะวันสำคัญของชาวคริสต์ 
และอนุญาตให้เฉลิมฉลองเต็มที่ 
ดังนั้นชุมชนชาวคริสต์จึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด 
ส่วนชาวพุทธกลับลดน้อยถอยลง 
วัดร้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  พุทธสถานชาวพุทธ 
รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ โดนยึดไปเป็นของรัฐ
หรือชาวคริสต์  สถานการณ์พระพุทธศาสนา 
ภายใต้แรงกดดันรอบด้าน 
ปัญหาจึงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
ทุกปัญหาล้วนมีทีท่าว่าจะฉุดกระชาก 
ลากพาพระศาสนาให้จมดิ่งลง 
อย่างที่ไม่มีใครจะฉุดรั้งได้ เหมือนเรือ
ที่กำลังอับปางลงท่ามกลาง
พายุที่โหมกระหน่ำ ในมหาสมุทร
อันเวิ้งว้างไร้ทิศทางไร้ซึ่งฝั่ง

ขณะที่สถานการณ์ของพระพุทธศาสนา
ได้ตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ นั้น ทางฝ่ายคริสต์
ก็ได้ทุ่มสรรพกำลังในการเผยแผ่เต็มที่ 
ทั้งฝ่ายในและนอกราชอาณาจักร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่ 
เพื่อที่จะล้มล้างพระพุทธศาสนาให้สูญสิ้นจากศรีลังกา
และมุ่งยึดครองศาสนจักรมาเป็นของคริสตจักรให้ได้ 
ขณะที่ศาสนาพุทธอ่อนแอลง 
ศาสนาคริสต์ก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

ดังนั้นการเตรียมตัวสำหรับภารกิจ
ในการกอบกู้พระพุทธศาสนา
ของสามเณรคุณานันทะ จึงได้เริ่มขึ้น 
โดยท่านได้ย้ายจากวัดอำเภอกอลล์บ้านเกิด 
มาอยู่วัด “ทีปทุตตาราม” กรุงโคลัมโบ
เมืองหลวงของศรีลังกา ซึ่งขณะนั้น
กรุงโคลัมโบคือป้อมปราการที่สำคัญ
ของศาสนาคริสต์ และที่วัดแห่งนี้นี่เอง 
สามเณรคุณานันทะก็ได้รับการอุปสมบท
เป็นพระภิกษุคุณานันทะในปี พ.ศ. ๒๓๘๗ 
(อายุ ๒๑ ปี) และอยู่จำพรรษา
จนตราบวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คริสต์ได้ปฏิบัติการ
เผยแผ่ศาสนาในเชิงรุกทุกรูปบแบบ
ด้วยวิธีการที่รุนแรง โดยพวกบาทหลวง 
ด้วยวิธีการเขียนหนังสือหรือพิมพ์บทความ 
และด้วยการแสดงเทศนาวิจารณ์และกล่าวร้าย
พระพุทธศาสนาในที่สาธารณะ
เพื่อช่วงชิงพุทธศาสนิกให้ไปเป็น
คริสต์ศาสนานั่นเอง  และเช่นเดียวกัน
ก็เป็นช่วงเวลาที่พระคุณานันทะ 
ก็ได้เริ่มปฏิบัติการต่อต้านศาสนาคริสต์
อย่างจริงจังเช่นเดียวกัน ซึ่งเหตุการณ์จะเป็นไป
เช่นไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป...


พ.นครธรรม

พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3 พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3 Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 02:59 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.