พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1

ประวัติพระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษ
ในประวัติศาตร์พระพุทธศาสนา
แห่งประเทศศรีลังกา

ในขณะที่สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย...
ไม่สู้ดีนักการโจมตี สร้างข่าว เพื่อลบหลู่พระมหาเถระ 
รวมทั้งล้มระบบการปกครอง มส. ยิ่งนับวันยิ่งชัดเจน... 
เราชาวพุทธมีความเชื่อมั่นเสมอว่า ธรรมะย่อมชนะอธรรม ...
และในวิกฤตย่อมมีโอกาส ...
เราจักต้องได้พบวีรบุรุษเยี่ยงท่านผู้นี้
"พระคุณานันทะเถระ"

(ตอนที่ 1 ) กำเนิดพระคุณานันทะ 

ณ ดินแดนประเทศศรีลังกาซึ่งเกาะเล็ก ๆ ในเอเชียใต้ 
มีประชากรไม่ถึง 1 ใน 3 ของประเทศไทย
แต่ก็เป็นประเทศพระพุทธศาสนาสายเถรวาท
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในสมัยก่อนนั้น
ถือได้ว่าเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด
ยิ่งกว่าประเทศอื่นใด แต่ภายใต้การปกครอง
ของ 3 มหาอำนาจตะวันตกที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ารุกราน 
ผลัดเปลี่ยนกันช่วงชิงทรัพยากร 
ผลัดเปลี่ยนกันทำปู้ยี่ปู้ยำพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
และผลัดเปลี่ยนกันบริหารประเทศอย่างกดขี่
เป็นเวลายาวนานเกือบ 5 ทศวรรษ
  
ช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาได้อ่อนแรงลง...
แสงแห่งพระสัทธรรมเริ่มริบหรี่ 
พระพุทธศาสนาถูกกดขี่และถูกรังแกอย่างหนักหน่วง 
เปรียบเสมือนคนไข้หนักอาการเป็นตายเท่ากัน

ในช่วงวิกฤตนี้เอง...
พระคุณานันทะก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2366 
โยมบิดาท่านชื่อ ไอเนริส แมนดิส 
โยมมารดาชื่อ มัลโด สิลวา 
ในครอบครัวของผู้มีฐานะแห่งหมู่บ้านโมโหฎฏิวัตตะ 
ในอ.กอลล์  โยมบิดาได้ตั้งชื่อท่านว่า ด.ช.ไมเคิล 
ซึ่งชื่อนี้แสดงให้เห็นถึง 
อิทธิพลของชาวตะวันตกในยุคนั้น 
แต่น่าเสียดายที่ยังไม่ทันไร
บิดาของท่านก็ด่วนจากไปในขณะที่ท่านยังเล็กอยู่

"หนูน้อยไมเคิล" ได้เจริญวัยขึ้น
และเป็นเด็กที่ซนและเซียนอย่างหาตัวจับยาก 
ว่ากันว่าถึงขนาด”ลิงเรียกพี่” 
แต่หนูน้อยก็มีคุณสมบัติที่วิเศษสุด
และมหัศจรรย์บางประการ 
ที่หาเด็กในวัยเดียวกันเทียบได้ยาก 
นั่นคือความมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด
มีปฏิภาณไหวพริบและความทรงจำเป็นเลิศ 
รวมทั้งมีความสามารถในเชิงการพูดชนิด "กล่อมลิงหลับ"
และคุณสมบัติอีกประการ คือ หนูน้อยไมเคิล
เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา  และชอบพูด
แสดงความคิดเห็นของตนให้คนอื่นฟัง
ตั้งแต่ “หัวเท่ากำปั้น” พร้อมกับฉายแวว
แห่งความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

พอถึงวัยที่จะเข้าเรียนรู้ 
คุณแม่ก็พาไปฝากเรียนหนังสือกับท่านอาจารย์ 
คุณรัตนเถระเจ้าอาวาสวัดอีกหมู่บ้านหนึ่ง 
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่หนูน้อยอาศัยเท่าไรนัก 
เพราะชาวพุทธสมัยก่อนจะเรียนหนังสือ
หรือหาความรู้ต้องเรียนที่วัดเป็นหลัก 
เมืองไทยเองก็เช่นกัน  ท่านเรียนได้ไม่นาน
ก็ทนคิดถึงแม่ไม่ไหวก็กลับมา  
ความรักอยากให้ลูกชายมีความรู้  
จึงพาท่านไปฝากบาทหลวงคาทอลิก
ไปรับใช้และเรียนหนังสือที่โบสถ์คริสต์ใกล้บ้านแทน  
เมื่อเล่าเรียนเขียนอ่านได้ระดับหนึ่ง
ด้วยความเป็นเด็กคิดถึงแม่ก็กลับมาหาแม่อีก 

แต่ด้วยความผูกพันในวัดพุทธและโบสถ์คริสต์
ที่ท่านเคยเรียนรู้ ท่านจึงไปๆ มาๆ อยู่ทั้งสองแห่ง 
การไปใช้ชีวิตทั้งในวัดพุทธและโบสถ์คริสต์ 
ได้กลับมาเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่หนูน้อยไมเคิล 
และเป็นผลดีอย่างคาดไม่ถึงต่อภารกิจที่จะต้องทำเมื่อเติบใหญ่ 

เนื่องจากมีความคุ้นเคยทั้งสองแห่ง 
แม้ว่าโบสถ์คริสต์จะเป็นแหล่งที่ท่านคลุกคลีมากที่สุด
เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน  ทำให้ท่านได้เรียนรู้ทั้งพระไตรปิฎก 
และคัมภีร์ไบเบิ้ล เพราะความฉลาด
และมีความจำเป็นเลิศของท่านแม้ยังเด็ก
แต่ก็จดจำและเข้าใจในทั้ง สองพระคัมภีร์ได้โดยไม่ยาก

คงเป็นเพราะสวรรค์...ได้กำหนดไว้ให้ท่าน
ได้มากอบกู้พระพุทธศาสนา ทำให้วันหนึ่ง...
ชะตาชีวิตท่านก็ถึงจุดเปลี่ยนอย่างกะทันหัน 
จะเป็นเช่นไรนั้น โปรดติดตามตอนต่อไป...


 Cr พ.รำลึกพุทธภูมิ
พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 พระคุณานันทะพุทธวีรบุรุษแห่งประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1 Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 20:32 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.