สรุปเหตุปัจจัย ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน

20:16
"ดูกร...กิมพิละ" สรุปเหตุปัจจัย ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน เพราะคนชั่วที่ไม่ยำเกรง กล่าวตู่ แลมุ่งร้ายแด่พระพุทธ, พระธ...Read More
สรุปเหตุปัจจัย ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน สรุปเหตุปัจจัย ทำให้พระสัทธรรม ดำรงอยู่ไม่นาน Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 20:16 Rating: 5
"จากใจวิญญาณปู่" "จากใจวิญญาณปู่" Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 02:55 Rating: 5

นิทานน่าอ่านสำหรับชาวพุทธยุคนี้!! สิงโต หมาบ้า หญิงสาว กับนักเลงเมา

20:28
นิทานน่าอ่านสำหรับชาวพุทธยุคนี้!! สิงโต หมาบ้า หญิงสาว กับนักเลงเมา สิงโต ตัวหนึ่ง เห็น หมาบ้า เดินใกล้เข้ามา  มันจึงรีบเดินเ...Read More
นิทานน่าอ่านสำหรับชาวพุทธยุคนี้!! สิงโต หมาบ้า หญิงสาว กับนักเลงเมา นิทานน่าอ่านสำหรับชาวพุทธยุคนี้!! สิงโต หมาบ้า หญิงสาว กับนักเลงเมา Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 20:28 Rating: 5

ดูไว้!!! นี่คือจุดจบของผู้ทำลายพระพุทธศาสนา

05:10
จุดจบของผู้ทำลายพระพุทธศาสนา รังแกพระสงฆ์และชาวพุทธ ประธานาธิบดี โง ดิ่ญ เสี่ยม ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม ย้อนหลังไป  52 ป...Read More
ดูไว้!!! นี่คือจุดจบของผู้ทำลายพระพุทธศาสนา ดูไว้!!! นี่คือจุดจบของผู้ทำลายพระพุทธศาสนา Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 05:10 Rating: 5
ท.ทหารผู้น่าสรรเสริญ ท.ทหารผู้น่าสรรเสริญ Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 01:24 Rating: 5
พระสงฆ์ไทยชุมนุมทำไม? พระสงฆ์ไทยชุมนุมทำไม? Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 06:45 Rating: 5

ว่าด้วยเรื่อง ท.ทหาร ทางโลกและทางธรรม

00:38
ทหารกล้ากองทัพธรรมปกป้องพระศาสนา แล้วทหารทางโลกมีหน้าที่อะไร? ด้วยเหตุองค์การคณะสงฆ์ไทยถูกย่ำยี!! พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศจึงรวมตัวกัน...Read More
ว่าด้วยเรื่อง ท.ทหาร ทางโลกและทางธรรม ว่าด้วยเรื่อง ท.ทหาร ทางโลกและทางธรรม Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 00:38 Rating: 5

ตีแผ่ขบวนการทำลายระบอบการปกครองคณะสงฆ์ไทย

01:46
อันตราย!! ที่จะเกิดแก่พระพุทธศาสนาไทย จากหนังสือเปิดโปงขบวนการล้มพุทธ  พิสูจน์ความจริงโดย ดร.เบญจ์  บาระกุล อ เสวนา จ พาลานํ ...Read More
ตีแผ่ขบวนการทำลายระบอบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตีแผ่ขบวนการทำลายระบอบการปกครองคณะสงฆ์ไทย Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 01:46 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.