วันวิสาขบูชาโลก...พลังสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา
วิสาขบูชาโลก 

ไม่ง่าย...ที่จะบังเกิดมหาบุรุษ 
บุคคลสำคัญของโลกที่เสียสละทุ่มเทและถ่ายทอดความรู้
"พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ทรงเป็นพระบรมครู
ผู้แนะแนวทางพ้นทุกข์และสร้างสันติสุข
แม้จะล่วงเลยกาลผ่านมากว่า 2559 ปี
 พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ
ยังคงจารึกไว้ในโลกแห่งนี้


เหตุผลที่องค์การสหประชาชาติยกย่อง 
พิจารณา และมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศ
ให้วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก
เมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ที่ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย
ในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ 
ซึ่งไม่ต่างจากการพลิกประวัติศาสตร์โลกด้วยการเลิกทาส 
และยังเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ 


นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย 
จากคำสอนที่ทรงไม่ให้ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์ 
เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือ พระองค์ทรงเปิดโอกาส
ให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์
หาข้อเท็จจริงได้ และให้พิสูจน์ด้วยตนเอง 
อย่าเชื่อตามคนอื่นพูดมา โดยไม่จำเป็น
ต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ 
และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ
สอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน
ในปี 2559 นี้
ดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทย
ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง
โดยเฉพาะฝ่ายการคณะสงฆ์
กับการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ 20 
ที่การเมืองเข้ามามีส่วนอย่างไร้เหตุผล
ไม่ทราบด้วยเหตุใด ???
เช่น ข่าวรถหรูสมเด็จวัดปากน้ำฯ และข่าวคดีสหกรณ์
ของหลวงพ่อธัมมชโย วัดดังแถวย่านปทุมธานี

คดีความเหล่านี้...ไม่ทราบว่าเบื้องหลัง
อาจจะมีขบวนการมืด ที่หนุนอยู่
ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้อย่างชัดเจน
ว่าฆราวาสไม่อาจจะมีส่วนในการตัดสินคดีความของพระภิกษุ

แต่เมื่อ พ.ศ.2559 เกิดเหตุเช่นนี้
นับว่า..ต่างประเทศกำลังจับตามองประเทศไทยอยู่
ว่าทิศทางการจัดการจะเป็นเช่นไรต่อไป
โดยคดีความต่างๆ นานานี้ ลากยาวมาตั้งแต่ปี 2558

ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
อาจจะได้บันทึกใหม่ 
เมื่อประชาชนตกอยู่ในภวังค์ของสื่อต่างๆ
ที่อาจจะส่งข่าวสารที่แฝงทัศนคติด้านลบ
กับพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ทายาทของพระพุทธเจ้า

เรียกได้ว่าข่าวต่างๆ ที่ขึ้นหน้า 1 
ทำร้ายความศรัทธาที่มีของพุทธศาสนิกชน
เมื่อกฎหมาย..เข้ามามีส่วนต่อพุทธจักร
เราชาวไทยพุทธ
ไม่อาจจะเฝ้ามองเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไป

วัดพระธรรมกาย ...ต่างมีศิษยานุศิษย์ที่ลุกฮือ
ออกมาตอบโต้ ต่อต้าน ข้อหาที่ถูกใส่ร้าย
และแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากที่ 17 ปีผ่านไป ...คดีความทั้งหลาย
ได้ปรากฎว่าหลวงพ่อธัมมชโยเป็นผู้บริสุทธิ์

ผู้ที่มีส่วนในการปกป้องพุทธจักรในครั้งนี้
จะเป็นใครไปไม่ได้
เพื่อไม่ให้ขัดจากหลักการของคำสอนพระพุทธองค์
ชาววัดพระธรรมกายจึงเลือกที่จะเดินหน้าตอบโต้
ด้วยพลังความดีและพลังสตรีเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา

โดยจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วขึ้น รุ่นพิเศษ 
ชื่อรุ่น 
เพื่อบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และด้วยบุญนี้..ขอให้ประเทศไทยของเรา
กลับมาสู่ความสงบสุขเช่นเดิมต่อไป...นี้คือบทกลอนจากใจลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมชโย

พ่ออดทน นานแค่ไหน ลูกไม่รู้
พ่อหยัดสู้ นานแค่ไหน ลูกไม่เห็น
วันเห็นภาพ พ่อเจ็บ พ่อลำเค็ญ

อัสสุชล เย็นเย็น เต็มสองตา

จะไม่ยอม ให้ใคร ทำร้ายพ่อ
จะไม่ขอ หลีกลี้ และหนีหน้า
จะขออยู่ ร่วมทุกข์ ยามภัยมา
จะขอสู้ สุดชีวา พร้อมหน้ากัน

จะขอเป็น คนหนึ่ง ที่ห่วงใย
จะรวมใจ เป็นหนึ่ง เพื่อพ่อฉัน
จะยืนหยัด รักศาสน์ พร้อมฝ่าฟัน
จะต่อต้าน ภัยพาล ให้สิ้นไป

จะฝึกฝน กลั่นใจ ให้แข็งแกร่ง
จะชี้แจง ความจริง ที่ยิ่งใหญ่
จะแก้ต่าง อคติ ให้เข้าใจ
จะขานไข พระคุณพ่อ สู่โลกา

จะมาร่วม พลังใจ ถวายบุญ
จะแทนคุณ ด้วยความดี ศีลรักษา
จะพร้อมเพรียง มาบวช อุบาสิกา
กลั่นกายา น้อมบุญญา บูชาครู

แม้เป็นหญิง ไม่อาจแทน คุณท่วมฟ้า
บวชอุบาสิกา  กตัญญุตา ให้พ่อรู้
ว่าเคารพ เทิดทูนพ่อ ยอดคุณครู
มาร่วมสู้ เพื่อชัยชนะ พระธัมมชโยบวชอุบาสิกาแก้ว
https://youtu.be/puR9MqmSNn4

พลังสตรี อุบาสิกาแก้ว
https://youtu.be/tOwFQi1zoA8

ถึงเวลาที่ลูกหญิงได้โอกาสทดแทนคุณ
และสร้างบุญยิ่งใหญ่ให้แผ่นดิน...

และร่วมฉลองวันวิสาขบูชา 
วันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

วันวิสาขบูชาโลก...พลังสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก...พลังสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on 05:44 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

 1. ขออนุโมทนาบุญครับ
  : หลวงพ่อธัมมชโย – 7 เหตุผล ว่าทำไมผู้คนจึงยังศรัทธาท่านอย่างเหนียวแน่น
  หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากค่ะ สาธุค่ะ เว็บไซต์น่าสนใจมาก "ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม"

   ลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.