พระสงฆ์ไทยชุมนุมทำไม?

เคลียร์สรุปประเด็นร้อน!!! 
พระสงฆ์ไทยชุมนุมทำไม?
สงครามเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์หน้า๑ ชาติไทยต้องบันทึกไว้...!!!
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์จากทุกสารทิศทั่วไทย
มารวมพลังกับพุทธศาสนิกชนผู้ทนไม่ได้ กับการใส่ร้าย ย่ำยี รังแก
และหวังทำลายพระพุทธศาสนาในประเทศไทย!
จัดงานสัมมนา"สกัดขบวนการล้มการปกครองคณะสงฆ์ไทย"

คำถาม? 


๑.ทำไมพระสงฆ์ต้องมารวมตัวกันที่นี่มากมาย ??
ตอบ คณะสงฆ์ทนพวกต่อต้าน คิดจะล้ม มส. ไม่ได้
  ๒.สัมมนานี้ของธรรมกายหรือ???
  ตอบ ไม่ใช่ การสัมนานี้เป็นของคณะสงฆ์ทั้งประเทศ 
  (วัดพระธรรมกายเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง)
   ๓.ทำไมต้องใช้ความรุนแรงกับทหาร 
   ตอบ เพราะทหารไม่ควรเกี่ยวข้องแต่แรก เพราะพุทธมณฑลคือที่รวมของชาวพุทธ และพระสงฆ์ไม่ได้ใช้ความรุนแรงใดใดเพียงแต่สื่อสร้างข่าวที่ไม่ครบถ้วนออกไปสู่มวลชน


   จากนั้นคณะสงฆ์จากทั่วประเทศพร้อมทั้งเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท ๔ ทั่วประเทศจึงมีสังฆมติร่วมกัน 
   ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีดำเนินการดังนี้


   ๑.ห้ามหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวก่ายเรื่องทางสงฆ์ 
   ขอให้ทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างบรรพบุรุษไทย
   ๒.ขอให้รัฐบาลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่กระทำสืบกันมา คือ การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ ทางรัฐบาลจะต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมก่อน

   ๓.ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ยึดถือดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมที่มีการเสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
   ๔.ขอให้ทางรัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยราชการปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อ ไม่ข่มขู่คุกคามคณะสงฆ์ด้วยการใช้กฎหมาย
   ๕.ขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ
   ***ข้อสรุปสุดท้าย
   พลเอกประวิตร รก.นายกฯรับข้อเสนอสังฆมติทั้งหมด
   ยกเว้นเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
   เป็นอำนาจของกรธ. 
   คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาชุมนุมตอบว่า
   จะจับตาดูความคืบหน้า หากจำเป็นจะมาใหม่ 
   และขอให้ทางรัฐบาลรักษาคำมั่นสัญญาด้วย   ความหวังของประชาชนชาวไทยพุทธเรืองรอง
   หน่อเนื้อพุทธางกูรผงาดสู้!!   ผลจะเป็นอย่างไรนั้น
   พระพุทธศาสนาจะยังคงมั่น
   ในดินแดนสุวรรณภูมิหรือไม่? ต้องติดตามกันต่อไป
   เราชาวพุทธคงต้องออกมาสู้กันจนหยดสุดท้าย
   เชื่อมั่นแน่นอนว่า..
   ธรรมะย่อมชนะอธรรม!!!
   พระสงฆ์ไทยชุมนุมทำไม? พระสงฆ์ไทยชุมนุมทำไม? Reviewed by Unknown on 06:45 Rating: 5

   6 ความคิดเห็น:

   1. ขอถวายกำลังใจแก่พระคุณเจ้า และสามเณรทุกรูปที่ช่วยกัน หากไม่ไปวันนี้พระศาสนาอาจจะกลายเป็นเพียงอดีตเมืองพุทธเท่านั้น
    เราต้องช่วยกัน
    เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา
    เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง

    ตอบลบ
   2. ได้บุญมหาศาลเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปกป้อง พระพุทธศาสนา เพราะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่มีอาวุธ
    ฝ่าแผงกั้นทหารเพื่อแสดงจุดยืนไม่ยอมนั่ง ในการรักษาพระพุทธศาสนาพร้อมสังฆมลฑล

    ตอบลบ
   3. เมื่อขอเสนอไปยังรัฐบาลไป5ข้อกนะผมเห็นด้วยทั้งหมดขอรับ กระผมขอเสนอไปยังคณะสงฆ์บ้างนะขอรับ 1.ให้ยกเลิกนิกายต่างๆทุกนิกาย 2.ให้ยกเลิกสมณะศักดิ์ของพระทั้งหมด 3.ให้รับรองภิษุณีสงฆ์ขึ้นในประเทศไทย 4.เลิกอิง(รับใช้)สถาบันพระมหากษัตริย์ กระทำตนให้สมบทบาทในสถานะ3สถาบันหลัก กล้าหาญและใจกว้างหน่อยนะพระคุณเจ้า ขอรับ

    ตอบลบ

   ขับเคลื่อนโดย Blogger.